Finansiering av ditt GapYear

Du behöver inte ha massor med pengar för att kunna ta ett GapYear. Här nedan finner du olika sätt att finansiera ditt GapYear.

Studiemedel

Nästan alla våra språkkurser, collegekurser och yrkesutbildningar utomlands är godkända av CSN. Det innebär att du kan ansöka om studiemedel som finansierar dina utlandsstudier vare sig du ska läsa en terminskurs spanska i Spanien eller läsa på college i Australien.

Studiemedlet är uppdelat i tre delar:

  • Bidrag: pengar som du får och aldrig behöver betala tillbaka
  • Uppehälleslån: en summa pengar som varierar beroende på vilket land du studerar i. Tillsammans med bidraget är uppehälleslånet tänkt att täcka kostnader för mat, husrum och andra fritidsutgifter.
  • Kursavgiftslån: detta lån är tänkt att täcka dina utbildningskostnader.

Hur mycket pengar du får beror på hur många veckor du studerar. CSN betalar ut pengarna i en klumpsumma inför terminsstart och sen är det upp till dig hur du spenderar dem. på många orter och skolor kan du klara dig helt på studiemedlen och behöver således inga egna pengar. Kontakta oss om du vill veta hur mycket pengar du kan få ut för en viss utbildning.

Du kan också läsa mer om studiemedelsbelopp och vad som krävs för att få CSN på Blueberrys ordinarie hemsida.

Stipendier

Ett annat sätt att finansiera sitt GapYear är att söka stipendier. Blueberry delar varje år ut ett GapYearstipendium på 15000 kr. Några av våra college och filmskolor har också egna stipendier som du kan söka för att få reducerad kursavgift.

Vill du vara utomlands en längre tid så kan det vara svårt att finansiera hela vistelsen med stipendier men det kan ta dig en bra bit på vägen. Läs mer om hur man hittar och söker stipendier i Blueberrys stipendieguide.

Betalt arbete utomlands

Ytterligare ett sätt att finansiera sin utlandsvistelse är att jobba utomlands. Om du studerar utomlands har du i många länder rätt att jobba åtminstone 20 timmar per vecka för att dryga ut dina inkomster. Vi erbjuder även rena arbetsprogram utomlands där du inte studerar (bortsett från eventuell förberedelsekurs) utan enbart arbetar. Med dessa program kan du ofta få en helt självförsörjande utlandsvistelse. Man behöver dock ha en del pengar med sig för initiala utgifter innan man har fått sin första lön.

Till sidans topp